Науково-інженерне об'єднання
Холод

Головна

Про компанію

Види діяльності,
обладнання, софт

Наші замовники,
об'єкти, партнери

Публікації, новини,
оголошення

Контакти


 

Види діяльності,
постачання обладнання

 Проєктування

 НДР и НДДКР

 Розробка софту
(прогр. забезпечення)

 Розробка ПЛАС

 Розробка Декларацій
 безпеки

 Тендери на поста-
 чання обладнання

 Консалтинг,
 експертизи

 Пусконалагоджувальні
 та монтажні роботи

 Постачання
 обладнання

 Проведення семінарів
 та конференцій

 Інформаційне
 забезпечення

 Підвищення
 кваліфікації

Ліцензія, видана
Державною архітек-
турно-будівельною
інспекцією України 05.09.2017р.
Реєстр.№ 2013041128

"НІО "Холод":
а/с 27, Одеса-39, 65039
тел. +38 050 333 05 73
факс +38 0482 68 13 90
E-mail: nio_holod@ukr.net

  

НДР и НДДКР

Основні  напрямки  науково-дослідних  та дослідно-конструкторських робіт нашої організації:
-

холодильні технології, зокрема процеси та апарати для шокового заморожування плодоовочевої продукції та готових страв; розробка спільно з НВО "Росток" конструкцій флюїдизаційних, візкових, візково-конвеєрних швидкоморозильних апаратів;

-

харчові технології, наприклад, упровадження режимів попереднього охолодження та попереднього заморожування м'яса у потоці, потокових методів холодильної обробки;

-

розробка математичних комплексів для опису фактичних втрат невпакованих продуктів від усушки при холодильній обробці та зберіганні у виробничих умовах; розробка індивідуальних, диференційованих за технологічними параметрами норм списання втрат від усушки при холодильній обробці м'яса та м'ясопродуктів для виробничих холодильників м'ясопереробних підприємств;

-

нестандартне теплообмінне обладнання, у тому числі розрахунок, розробка та виготовлення;

-

системи акумуляції холоду; упровадження рідинних акумуляторів у виробничий процес;

-

визначення рівня ефективності експлуатації промислових систем холодопостачання; розробка рекомендацій щодо удосконалення роботи, енерго- та ресурсозбереження конкретної холодильної установки;

-

автоматизовані системи керування технологічними процесами, у тому числі створення програмно-апаратних комплеків з автоматизованого керування системами (установками) для виробництва та організованого споживання штучного холоду;

-

комп'ютерний моніторинг виробничих та технологічних процесів; системи керування з віддаленим доступом;

-

розробка програмних комплексів щодо визначення ризиків експлуатації потенційно небезпечних об'єктів, у тому числі визначення індивідуального, соціального та територіального ризиків;

-

участь у розробках методик визначення небезпеки аварій аміачних холодильних установок.

Якщо Ви хочете ознайомитися з нашими роботами докладніше - див. розділ Публікації.