Науково-інженерне об'єднання
Холод

Головна

Про компанію

Види діяльності,
обладнання, софт

Наші замовники,
об'єкти, партнери

Публікації, новини,
оголошення

Контакти


 

Види діяльності,
постачання обладнання

 Проєктування

 НДР и НДДКР

 Розробка софту
(прогр. забезпечення)

 Розробка ПЛАС

 Розробка Декларацій
 безпеки

 Тендери на поста-
 чання обладнання

 Консалтинг,
 експертизи

 Пусконалагоджувальні
 та монтажні роботи

 Постачання
 обладнання

 Проведення семінарів
 та конференцій

 Інформаційне
 забезпечення

 Підвищення
 кваліфікації

Ліцензія, видана
Державною архітек-
турно-будівельною
інспекцією України 05.09.2017р.
Реєстр.№ 2013041128

"НІО "Холод":
а/с 27, Одеса-39, 65039
тел. +38 050 333 05 73
факс +38 0482 68 13 90
E-mail: nio_holod@ukr.net

  

Розробка ПЛАС

Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" суб'єкти господарської діяльності, які експлуатують або планують будівництво та/або реконструкцію потенційно небезпечного об'єкта, зобов'язані розробити План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС). Вимоги до складання ПЛАС визначено НПАОП-0.00-4.33-99. "Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій".

Під дію НПАОП 0.00-4.33-99 потрапляють підприємства (об'єкти), на яких можливі аварії, які супроводжуються залповими викидами вибухонебезпечних та токсичних продуктів, вибухами та загораннями (пожежами) в апаратурі, виробничих приміщеннях та на зовнішніх установках, що призводять до руйнування будівель, споруд, технологічного обладнання, ураження людей, негативного впливу на навколишнє середовище.

Для аміачних холодильних установок необхідність розробки ПЛАС також визначено НПАОП 29.23-1.04-90. "Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок".

Наша організація розробляє ПЛАС аміачних холодильних установок та інших потенційно небезпечних об'єктів з 1992 року, ми маємо солідний досвід і традиції.

У нас є також досвід проходження незалежних експертиз, погоджень проєктної та супровідної технічної документації в органах держнагляду в різних областях України, ми знайомі з різними підходами до трактувань та особливостей прочитання НТД та готові розробити ПЛАС, який справді зможе підвищити безпеку експлуатації конкретного об'єкту з аміачною холодильною установкою чи системою.

Об'єм та структура ПЛАС склалися внаслідок численних обговорень та погоджень цього документа.

В обов'язковому порядку ПЛАС складається з двох частин  -  Аналіз небезпеки  та  Оперативної частини.

Крім того, додатково, ми можемо розробити:
- Програми навчання та тренувань обслуговуючого персоналу правильним діям у разі виникнення небезпечних режимів роботи обладнання та аварій; Методичні вказівки з проведення навчання та тренувань;
- Інструкції з експлуатації холодильних установок;
- Рекомендації щодо підвищення рівня безпеки експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки.