Науково-інженерне об'єднання
Холод

Головна

Про компанію

Види діяльності,
обладнання, софт

Наші замовники,
об'єкти, партнери

Публікації, новини,
оголошення

Контакти


 

Види діяльності,
постачання обладнання

 Проєктування

 НДР и НДДКР

 Розробка софту
(прогр. забезпечення)

 Розробка ПЛАС

 Розробка Декларацій
 безпеки

 Тендери на поста-
 чання обладнання

 Консалтинг,
 експертизи

 Пусконалагоджувальні
 та монтажні роботи

 Постачання
 обладнання

 Проведення семінарів
 та конференцій

 Інформаційне
 забезпечення

 Підвищення
 кваліфікації

Ліцензія, видана
Державною архітек-
турно-будівельною
інспекцією України 05.09.2017р.
Реєстр.№ 2013041128

"НІО "Холод":
а/я 27, Одеса-39, 65039
тел. +38 050 333 05 73
факс +38 0482 68 13 90
E-mail: nio_holod@ukr.net

  

Розробка  Ідентифікацій  і
Декларацій  безпеки

Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" суб'єкти господарської діяльності, які експлуатують або планують будівництво та/або реконструкцію потенційно небезпечного об'єкта(-ів) зобов'язані провести їх Ідентифікацію відповідно до кількості порогових мас небезпечних речовин.
 
Якщо об'єкт буде ідентифікований як потенційно небезпечний, розробляється Декларація безпеки об'єкта підвищеної небезпеки.

Вимоги до проведення Ідентифікацій об'єктів підвищеної небезпеки та складання Декларацій безпеки визначено:
- Постановою Кабміну України №956 від 11.07.2002р."Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №313 від 11.03.2004р., №990 від 21.09.2011р., №380 від 29.05.2013р., №748 від 07.08.2013р., №1097 від 23.12.2015р. (редакція 2016р.);
- НПАОП 0.00-3.08-02 "Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки" (редакція 2016р.);
- НПАОП 0.00-6.21-02 "Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки" (редакція 2016р.);
- НПАОП 0.00-6.22-02 "Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки" (редакція 2016р.);
- Методикою визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.12.2002 №637 (редакція 2016р.).

Наша організація може провести Ідентифікацію та розробити Декларацію безпеки об'єкту підвищеної небезпеки, як у складі проєктної документації на будівництво (обладнання), реконструкцію об'єкта, так і окремо.

Ми маємо досвід проходження експертиз, погоджень проєктної та супровідної технічної документації в органах держнагляду в різних областях України, ми знайомі з різними трактуваннями та особливостями прочитання НТД.

У разі потреби ми можемо розробити заходи щодо підвищення рівня безпеки потенційно небезпечного об'єкта.