Науково-інженерне об'єднання
Холод

Головна

Про компанію

Види діяльності,
обладнання, софт

Наші замовники,
об'єкти, партнери

Публікації, новини,
оголошення

Контакти


 

Види діяльності,
постачання обладнання

 Проєктування

 НДР и НДДКР

 Розробка софту
(прогр. забезпечення)

 Розробка ПЛАС

 Розробка Декларацій
 безпеки

 Тендери на поста-
 чання обладнання

 Консалтинг,
 експертизи

 Пусконалагоджувальні
 та монтажні роботи

 Постачання
 обладнання

 Проведення семінарів
 та конференцій

 Інформаційне
 забезпечення

 Підвищення
 кваліфікації

Ліцензія, видана
Державною архітек-
турно-будівельною
інспекцією України 05.09.2017р.
Реєстр.№ 2013041128

"НІО "Холод":
а/с 27, Одеса-39, 65039
тел. +38 050 333 05 73
факс +38 0482 68 13 90
E-mail: nio_holod@ukr.net

  

Консалтинг, техніко-технологічні
експертизи

Фахівці "НІО "Холод":
-

надають консультаційні послуги керівникам підприємств та потенційним інвесторам у оптимізації вкладень у будівництво/реконструкцію промислових холодильних та технологічних систем (об'єктів), а також службам експлуатації промислових установок у підвищенні ефективності та безпеки роботи обладнання, у вирішенні завдань енергоресурсозбереження;

-

розробляють варіантні рішення щодо обладнання/реконструкції холодильних систем (об'єктів) для попереднього визначення необхідних обсягів інвестицій та прогнозування експлуатаційних витрат за варіантами (ТЕО);

-

проводять енергетичний аудит та менеджмент холодильних установок, систем холодопостачання (холодоспоживання) та технологічних процесів підприємств харчової промисловості (м'ясних, молочних, консервних, плодоовочепереробних виробництв) та ін.;

-

розробляють експертні висновки на проєктну документацію;

-

виконують обстеження охолоджуючих систем виробничих холодильників з видачею висновку про можливість забезпечення паспортних технологічних режимів та технічних рекомендацій щодо вдосконалення роботи, енерго- та ресурсозбереження;

-

здійснюють техніко-технологічні експертизи, оцінку фактичних втрат невпакованих продуктів від усушки при холодильній обробці та зберіганні у виробничих умовах;

-

розробляють індивідуальні, диференційовані за технологічними параметрами норми списання втрат від усушки при холодильній обробці м'яса та м'ясопродуктів для виробничих холодильників м'ясопереробних підприємств;

-

здійснюють науково-інформаційне обслуговування.